Samverkan på Åtorps Udde

Grannsamverkan

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en av de enklaste metoderna för att minska vardagsbrottsligheten. 

Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet. 

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, vilket främst görs genom ökad uppmärksamhet och kunskap bland de boende i området. 

Klicka på länken för att läsa mer om Grannsamverkan 

Gemensamma städdagar

En gång varje vår och hösten samlas vi ute i området för en gemensam städdag. 

Under dessa dagar klipper, ansar och städar vi våra gemensamma områden och utrymmen. Inför städdagarna skickar styrelsen ut information. 

Städdagarna är inte bara ett sätt att hålla efter området, de utgör även ett gyllene tillfälle att träffa grannar för en stunds socialt umgänge och gemensam fika. 

Var med och påverka 

En gång per år arrangeras ett årsmöte för bostadsrättsföreningens medlemmar. 

Detta är ett bra tillfälle för alla som bor i området att påverka genom nya idéer och förslag. Vartannat år väljer vi en ny ordförande, en kassör och en sekreterare genom röstning.