Samverkan på Åtorps Udde

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta sker främst genom ökad uppmärksamhet och kunskap bland de boende.

 Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis, som menar att samverkan är en av de enklaste metoderna för att minska vardagsbrottsligheten. Något som bekräftas av siffror från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), som visar att risken för inbrott minskar med i genomsnitt 26% i områden som aktivt använder sig av metoden med Grannsamverkan.


Gemensamma städdagar 

Två gånger per säsong, en på våren och en på hösten, samlas samtliga boende i området för en gemensam städdag. Det är en dag fylld med aktiviteter då vi klipper, ansar, städar och rensar alla gemensamma ytor. Vi gör det för att hålla området attraktivt för egen del och för alla som besöker Åtorps Udde.   

Våra gemensamma städdagar bidrar även på det sociala planet, då det på ett naturligt sätt ges tillfälle att träffa de övriga boende i området. Något som brukar vara mycket uppskattat, inte minst när det vankas gemensam fikastund ute på gården!

Var med och påverka 

En gång per år bjuds samtliga medlemmar i BRF Åtorps Udde in till årsmöte. Det är ett tillfälle för medlemmarna att komma med synpunkter och önskemål som bidrar till områdets utveckling. Idéer och förslag lämnas till styrelsen i form av motioner och diskuteras gemensamt i samband med årsmötet.

Vartannat år väljer stämman en ny ordförande, vilket sker genom sluten omröstning. Samtidigt utses även en kassör och en sekreterare som, tillsammans med ordföranden bildar styrelse.