Samverkan på
Åtorps Udde

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta sker främst genom ökad uppmärksamhet och kunskap bland de boende i området. 

 Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis, som menar att samverkan är en av de enklaste metoderna för att minska vardagsbrottsligheten. 

Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) minskar metoden med Grannsamverkan risken för inbrott med i genomsnitt 26%. 

Läs mer om Grannsamverkan


Gemensamma städdagar

Två gånger per säsong, vår och höst, samlas vi ute i området för en gemensam städdag. Vi klipper, ansar och städar alla gemensamma ytor för att hålla området attraktivt för oss själva och besökande.   

Städdagarna är inte bara ett sätt att hålla efter området, de är också ett bra tillfälle att träffa övriga boende, inte minst i samband med den gemensamma fika vi samlas för ute på gården. 


Var med och påverka 

En gång per år arrangeras ett årsmöte för bostadsrättsföreningens medlemmar. Dessa möten är ett tillfälle för oss boende att påverka områdets utveckling genom att diskutera nya idéer och förslag. 

Vartannat år väljs en ny ordförande, en kassör och en sekreterare. Detta görs av stämman genom röstning i samband med årsmötet. 


Har du frågor gällande städdagar, årsmöten eller annat som rör området? Välkommen att kontakta vår ordförande. 

Skicka e-post till ordf. Sven-Erik Grönqvist